Συμβουλευτική

Ατομική / Ζευγαριού

Στην πρώτη συνεδρία εντοπίζεται το θέμα για το οποίο το άτομο ( ενήλικας / έφηβος ) ή το ζευγάρι ζητά βοήθεια και ορίζεται ένας αριθμός 8-12 συναντήσεων, που συνήθως αρκεί. Σε κάθε περίπτωση μετά το τέλος των συναντήσεων γίνεται εκ νέου αξιολόγηση.

Οικογένειας / Γονιών

Στην πρώτη συνεδρία διερευνάται το αίτημα, καθώς και ποια μέλη της οικογένειας αφορά. Οι συνεδρίες ορίζονται με βάση αυτήν την αξιολόγηση και είναι πιθανό να αφορούν όλη την οικογένεια, κάποια μέλη της ή να εναλλάσσεται κάθε φορά η σύνθεση, ανάλογα με τον θεραπευτικό σχεδιασμό.

On line (διαδικτυακή)

Η υπηρεσία αυτή ενδείκνυνται για ανθρώπους, που ο τόπος που διαμένουν δεν τους δίνει την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε κάποιον σύμβουλο ή θεραπευτή δια ζώσης. Επιπλέον, για όσους Έλληνες διαμένουν στο εξωτερικό και αισθάνονται καλύτερα να απευθυνθούν σε κάποιον που μιλά την μητρική τους γλώσσα. Η on line συμβουλευτική, διευκολύνει, αλλά έχει και κάποιους περιορισμούς. Στην πρώτη επικοινωνία αποφασίζεται, αν ενδείκνυνται για τον καθένα, ανάλογα με το αίτημά του.


Ψυχοθεραπεία

Ατομική

Στην πρώτη συνεδρία διερευνάται το αίτημα και κατόπιν διαμορφώνεται ένα θεραπευτικό πλάνο. Οι συναντήσεις γίνονται σε εβδομαδιαία βάση και διαρκούν 45-50 λεπτά.

Ομαδική

Η ομαδική ψυχοθεραπεία είναι συνήθως συνέχεια της ατομικής. Αφού το άτομο ολοκληρώσει έναν πρώτο κύκλο θεραπείας, εντάσσεται σε ομάδα, η οποία λειτουργεί ενισχυτικά στους θεραπευτικούς στόχους του καθένα και γίνεται σε δίωρη εβδομαδιαία βάση.Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία - διαφορές


Η διαφορά ανάμεσα στην συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία σχετίζεται αφενός με το αίτημα, δηλαδή με τον λόγο που οδηγεί κάποιον να ζητήσει υποστήριξη, αφετέρου με τον τρόπο διαχείρισης αυτού του αιτήματος.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η συμβουλευτική ταιριάζει περισσότερο σε όσους χρειάζονται υποστήριξη για κάτι συγκεκριμένο που τους συμβαίνει ή για ένα πιο εστιασμένο πρόβλημα (π.χ. αντιμετώπιση ενός διαζυγίου ή μιας φοβίας)

Η ψυχοθεραπεία ταιριάζει περισσότερο σε όσους έχουν ανάγκη, πέρα από το να λύσουν το πρόβλημα που τους ώθησε να ζητήσουν βοήθεια, να αλλάξουν και τις αιτίες που το δημιούργησαν. Με αυτό τον τρόπο συχνά αλλάζουν τον τρόπο που λειτουργούν και την σχέση με τον εαυτό τους και άρα αποφεύγουν την εμφάνιση νέων συμπτωμάτων στο μέλλον.

Συνήθως οι άνθρωποι απευθύνονται σε κάποιον σύμβουλο ή θεραπευτή, γιατί κάτι τους συμβαίνει και τους δημιουργεί πρόβλημα στο εδώ και τώρα.
Στην πρώτη συνεδρία, γίνεται σαφές ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπισή του.