ΣυμβουλευτικήΑτομική / Ζευγαριού

Στην πρώτη συνεδρία εντοπίζεται το θέμα για το οποίο το άτομο ( ενήλικας / έφηβος ) ή το ζευγάρι ζητά βοήθεια και ορίζεται ένας αριθμός 8-12 συναντήσεων.

Ομαδική 

Διοργανώνονται κύκλοι ομαδικής συμβουλευτικής με συγκεκριμένο θέμα κάθε φορά. Οι ομάδες γίνονται για 2 ώρες κάθε 15 ημέρες και διαρκούν 3 μήνες.


Κύκλοι Συμβουλευτικής που έχουν γίνει μέχρι σήμερα :


ΨυχοθεραπείαΑτομική

Στην πρώτη συνεδρία διερευνάται το αίτημα και κατόπιν διαμορφώνεται ένα θεραπευτικό πλάνο. Οι συναντήσεις γίνονται σε εβδομαδιαία βάση και διαρκούν 1 ώρα.

Ομαδική

Η ομαδική ψυχοθεραπεία είναι συνήθως συνέχεια της ατομικής. Αφού το άτομο ολοκληρώσει έναν πρώτο κύκλο θεραπείας, εντάσσεται σε ομάδα, η οποία λειτουργεί ενισχυτικά στους θεραπευτικούς στόχους του καθένα και γίνεται σε δίωρη εβδομαδιαία βάση.